Dữ liệu Bài Báo

Dữ liệu bài báo 10 Kết quả

Baibao234

Baibao234, 2022
Lĩnh vực: SINH HỌC , KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Tác giả: Admin 01 (Tác giả thứ 1), Kim Hoàng Lộc, Bùi Thị Minh Thiên
Tác giả khác: Nguyen Van C

Bài báo 123

HCMUE, 2022
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ , KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN , VẬT LÝ , TÂM LÝ HỌC
Tác giả: Admin 01 (Tác giả thứ 1), Hồ Kim Bá
Tác giả khác:

Bài báo của tôi 29/6/2022

Bài báo của tôi 1, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN , PHÁP LUẬT
Tác giả: Admin 01 (Tác giả thứ 1), Kim Hoàng Lộc
Tác giả khác: Nguyen Van B

Bài báo của tôi 1

Tạp chí abcde, 2022
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Bùi Thị Minh Thiên
Tác giả khác: Nguyen Van A

Expanding the capabilities of people with disabilities in disaster risk reduction.

ELSEVIER SCIENCE BV, 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Hồ Kim Bá (Tác giả thứ 1)
Tác giả khác:

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO GIÀN PHƠI NÔNG, HẢI SẢN THÔNG MINH

Nông nghiệp Cơ Khí Miền Trung, 2017
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC CÔNG NGHIỆP
Tác giả: Kim Hoàng Lộc (Tác giả thứ 1)
Tác giả khác: