Dữ liệu Bài Báo

Dữ liệu bài báo 10 Kết quả

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero

Kỹ thuậtcơ khí và chế tạo máy nông nghiệp, 2017
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Admin 01 (Tác giả thứ 1)
Tác giả khác:

BÀI BÁO NĂM 1993

tẠP CHÍ ABCD, 1993
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Tác giả: Admin 01 (Tác giả thứ 1), Kim Hoàng Lộc
Tác giả khác:

BAO BAO THANG 5/1990

tap chi 1, 1990
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Admin 01 (Tác giả thứ 1)
Tác giả khác:

NGHIÊN CỨU CÁC TIỂU VĂN HÓA NHƯ ĐIỀU KIỆN BAN ĐẦU CỦA KỸ NĂNG LIÊN VĂN HÓA

Tổng cục kỹ thuật, 1905
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC , KỸ THUẬT HÓA HỌC
Tác giả: Admin 01 (Tác giả thứ 1)
Tác giả khác: Nguyen Van A