Dữ liệu Đề Tài

Dữ Liệu Đề Tài 15 Kết quả

AC002

HƯỚNG DẪN DẠY VÀ HỌC TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Hcmue
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Admin 01 (Chủ Nhiệm)
Người tham gia khác:

MADETAI7

TÊN ĐỀ ĐÀI 7

Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Đơn vị chủ trì : HCMUEa adas
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Admin 01 (Chủ Nhiệm), Phạm Thị Hải Yến 123, Kim Hoàng Lộc, Hồ Kim Bá, Bùi Thị Minh Thiên
Người tham gia khác: Nguyễn Văn A

MADETAI13

TÊN ĐỀ ĐÀI 13

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Đơn vị chủ trì 13
Đơn vị thực hiện : Phòng Công nghệ Thông tin
Người tham gia: Admin 01 (Chủ Nhiệm)
Người tham gia khác: Người tham giá khác 13

MADETAI9

TÊN ĐỀ ĐÀI 9

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Đơn vị chủ trì 9
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Admin 01 (Chủ Nhiệm)
Người tham gia khác: Người tham giá khác 9

MADETAI8

TÊN ĐỀ ĐÀI 8

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Đơn vị chủ trì 8
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Nhật
Người tham gia:
Người tham gia khác: Người tham giá khác 8

MADETAI5

TÊN ĐỀ ĐÀI 5

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Đơn vị chủ trì 5
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Admin 01 (Chủ Nhiệm)
Người tham gia khác: Người tham giá khác 5