Dữ liệu Đề Tài

Dữ Liệu Đề Tài 4 / 4 Kết quả

CS2018-COMP

Hệ thống máy học ABC

Lĩnh vực: Khoa học y, dược
Đơn vị chủ trì : Trường ĐHSP TP. HCM
Đơn vị thực hiện : Khoa Toán - Tin
Người tham gia: Quản trị Hệ thống (Chủ Nhiệm), Nguyễn Văn Thành Vũ

2016.19

Đề tài Xây dựng hệ thống phân lớp ảnh Phỏng

Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên
Đơn vị chủ trì : Trường ĐHSP TP. HCM
Đơn vị thực hiện : -Khoa-
Người tham gia: Lê Minh Triết (Chủ Nhiệm)

CS2012.19

1. Xây dựng một số bản đồ điện tử hỗ trợ việc học địa lí của học sinh lớp 12

Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên
Đơn vị chủ trì : Trường ĐHSP TP. HCM
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lí
Người tham gia: Nguyễn Xuân Bắc (Chủ Nhiệm)

B2010

Phần mềm mô phỏng một số máy tính bỏ túi

Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên
Đơn vị chủ trì : Trường ĐHSP TP. HCM
Đơn vị thực hiện : Khoa Toán - Tin
Người tham gia: Lê Thái Bảo Thiên Trung (Chủ Nhiệm)