Dữ liệu Đề Tài

Dữ Liệu Đề Tài 15 Kết quả

MADETAI12

TÊN ĐỀ ĐÀI 12

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Đơn vị chủ trì 12
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Admin 01 (Chủ Nhiệm), Phạm Thị Hải Yến 123, Kim Hoàng Lộc, Bùi Thị Minh Thiên, Hồ Kim Bá
Người tham gia khác:

CS-DTT.06-XH-07

Ảnh hưởng của Hinđu giáo đến chính trị, xã hội, văn hóa các quốc gia Đông Nam Á thời cổ trung đại

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Đơn vị chủ trì 3
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Mầm non
Người tham gia: Hồ Kim Bá (Chủ Nhiệm)
Người tham gia khác: Người tham giá khác 3

a

a

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia:
Người tham gia khác:

a

HƯỚNG DẪN DẠY VÀ HỌC TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia:
Người tham gia khác:

B2018-DHH-08-GEN

Nghiên cứu bảo tồn Quýt Hương Cần ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Đơn vị chủ trì 1
Đơn vị thực hiện : Khoa Công nghệ Thông tin
Người tham gia: Admin 01 (Chủ Nhiệm), Admin 01
Người tham gia khác: Người tham giá khác 1

CT- 2018-DHH-03

Nghiên cứu chế tạo Kit phát hiện vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh lở loét ở cá

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Đơn vị chủ trì 2
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Chính trị
Người tham gia: Admin 01, Phạm Thị Hải Yến 123 (Chủ Nhiệm), Kim Hoàng Lộc
Người tham gia khác: Người tham giá khác 2