Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học 10 Kết quả

Admin 01
Giáo sư danh dự - Tiến sĩ

Admin 01
Giáo sư danh dự - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Giảng viên

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Khoa Công nghệ Thông tin

Xem chi tiết

Phạm Thị Hải Yến 123
Phó giáo sư - Cử nhân thực hành

Phạm Thị Hải Yến 123
Phó giáo sư - Cử nhân thực hành

Ngành đào tạo:
Giảng viên cao cấp

Chuyên ngành đào tạo:
Hệ thống thông tin

Đơn vị quản lý:
Khoa Công nghệ Thông tin

Xem chi tiết

Kim Hoàng Lộc
Giáo sư - Kỹ sư

Kim Hoàng Lộc
Giáo sư - Kỹ sư

Ngành đào tạo:
Giảng viên chính

Chuyên ngành đào tạo:
Kiểm thử

Đơn vị quản lý:
Khoa Công nghệ Thông tin

Xem chi tiết

Bùi Thị Minh Thiên
- Kỹ sư

Bùi Thị Minh Thiên
- Kỹ sư

Ngành đào tạo:
Giảng viên

Chuyên ngành đào tạo:
Kiểm thử

Đơn vị quản lý:
Khoa Địa lí

Xem chi tiết

Hồ Kim Bá
- Cử nhân

Hồ Kim Bá
- Cử nhân

Ngành đào tạo:
Giảng viên chính

Chuyên ngành đào tạo:
Mạng máy tính

Đơn vị quản lý:
Khoa Giáo dục Chính trị

Xem chi tiết

Phạm Trọng Hiền
- Cử nhân thực hành

Phạm Trọng Hiền
- Cử nhân thực hành

Ngành đào tạo:
Chuyên viên chính

Chuyên ngành đào tạo:
Toán ứng dụng

Đơn vị quản lý:
Khoa Giáo dục Đặc biệt

Xem chi tiết