Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Minh Triết

Tiến sĩ

1

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Minh Triết
  Giới tính: Nam
  Nơi sinh:
  Năm sinh: 2021

 • Địa chỉ:

  .

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Tiến sĩ

  Ngành đào tạo:

  Đào tạo giáo viên

  Chuyên ngành đào tạo:

  Sư phạm Tin học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Công nghệ Thông tin
 • Quá trình công tác


 • Quá trình đào tạo