Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Xuân Bắc

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Bắc
  Giới tính: Nam
  Nơi sinh:
  Năm sinh: 2021

 • Địa chỉ:

  .

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Thạc sĩ

  Ngành đào tạo:

  Đào tạo giáo viên

  Chuyên ngành đào tạo:

  Sư phạm Địa lý

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Địa lí
 • Quá trình công tác


 • Quá trình đào tạo