Dữ liệu Nhà khoa học

Phạm Thị Hải Yến 123

Phó giáo sư - Cử nhân thực hành
Khoa Công nghệ Thông tin

0

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phạm Thị Hải Yến 123
  Giới tính: Nữ
  Nơi sinh: 123
  Năm sinh: 1989

 • Địa chỉ:

  Dương Bá Trạc .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 01687469465
  Email: khietltn@gmail.com
  Email 2:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - Cử nhân thực hành

  Ngành đào tạo:

  Công Nghệ Thông Tin

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hệ thống thông tin

  Chuyên môn giảng dạy:

  Chuyên môn 3; Chuyên môn 5; Chuyên môn 7;

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  VẬT LÝ; CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN; KHOA HỌC GIÁO DỤC; CÔNG NGHỆ SINH HỌC CÔNG NGHIỆP;

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp
  Tiếng Anh
  Tiếng Nhật

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Công nghệ Thông tin
 • Quá trình công tác


  1. Thời gian 03/2009 - 03/2010
   Cơ quan công tác THPT Chu Văn An
   Tên phòng ban công tác Tổ bộ môn Xã Hội
   Chức vụ Giáo viên
  2. Thời gian 01/2019 - 01/2019
   Tên cơ quan công tác THPT Chu Văn An
   Tên phòng ban công tác BGH Trường
   Chức vụ Phó Hiệu Trưởng
 • Quá trình đào tạo


  1. Thời gian 01/2019 - 07/2019
   Học vị Kỹ sư
   Cơ sở đào tạo ĐH Sư Phạm TP HCM
   Ngành đào tạo Công Nghệ Thông Tin
   Năm tốt nghiệp 2019