Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Văn Thành Vũ

Phó giáo sư - Tiến sĩ

2

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Thành Vũ
  Giới tính: Nam
  Nơi sinh: Vinh
  Năm sinh: 2019

 • Địa chỉ:

  ABC .

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - Tiến sĩ

  Ngành đào tạo:

  Khoa học giáo dục

  Chuyên ngành đào tạo:

  Giáo dục học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Khoa học xã hội ;

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Giáo dục Chính trị
 • Quá trình công tác


  1. Thời gian 12/12/2012 - 12/12/2014
   Tên cơ quan công tác Trường ABC
   Tên phòng ban công tác Khoa Toán
   Chức vụ Gảing viên
 • Quá trình đào tạo


  1. Học vị Thạc sĩ
   Cơ sở đào tạo Trường Đại học Vinh
   Ngành đào tạo Công nghệ thông tin
   Năm tốt nghiệp 2011
  2. Bậc đào tạo Tiến sĩ
   Cơ sở đào tạo Trường Đại học CNTT
   Ngành đào tạo Khoa học chính trị
   Năm tốt nghiệp 2013