Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Kim Bá

- Cử nhân
Khoa Giáo dục Chính trị

2

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hồ Kim Bá
  Giới tính: Nam
  Nơi sinh:
  Năm sinh: 1992

 • Địa chỉ:

  liên hệ .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: sdt
  Email: k2@gmail.com
  Email 2: test@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  - Cử nhân

  Ngành đào tạo:

  Công Nghệ Thông Tin

  Chuyên ngành đào tạo:

  Mạng máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Chuyên môn 8;

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Giáo dục Chính trị
 • Quá trình công tác


 • Quá trình đào tạo