Dữ liệu Nhà khoa học

Phạm Trọng Hiền

- Cử nhân thực hành
Khoa Giáo dục Đặc biệt

0

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phạm Trọng Hiền
  Giới tính: Nam
  Nơi sinh:
  Năm sinh: 1990

 • Địa chỉ:

  liên hệ .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: sdt
  Email: k3@gmail.com
  Email 2:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  - Cử nhân thực hành

  Ngành đào tạo:

  Hóa

  Chuyên ngành đào tạo:

  Toán ứng dụng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Chuyên môn 7;

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh
  Tiếng Nhật

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Giáo dục Đặc biệt
 • Quá trình công tác


 • Quá trình đào tạo