Dữ liệu Nhà khoa học

Đỗ Đăng Khoa

- Kỹ sư
Khoa Địa lí

0

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đỗ Đăng Khoa
  Giới tính: Nam
  Nơi sinh:
  Năm sinh: 1989

 • Địa chỉ:

  liên hệ .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: sdt
  Email: k4@gmail.com
  Email 2:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  - Kỹ sư

  Ngành đào tạo:

  Công Nghệ Thông Tin

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hệ thống thông tin

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Địa lí
 • Quá trình công tác


 • Quá trình đào tạo