Dữ liệu Nhà khoa học

Lưu Thị Vũ

- Kỹ sư thực hành
Khoa Giáo dục Chính trị

0

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lưu Thị Vũ
  Giới tính: Nữ
  Nơi sinh:
  Năm sinh: 1988

 • Địa chỉ:

  liên hệ .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: sdt
  Email: z@gmail.com
  Email 2:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  - Kỹ sư thực hành

  Ngành đào tạo:

  Công Nghệ Thông Tin

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Chuyên môn 7;

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Giáo dục Chính trị
 • Quá trình công tác


 • Quá trình đào tạo