Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học 4 Kết quả

Admin 01
Giáo sư danh dự - Tiến sĩ

Admin 01
Giáo sư danh dự - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Giảng viên

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Khoa Công nghệ Thông tin

Xem chi tiết

Bùi Thị Minh Thiên
- Kỹ sư

Bùi Thị Minh Thiên
- Kỹ sư

Ngành đào tạo:
Giảng viên

Chuyên ngành đào tạo:
Kiểm thử

Đơn vị quản lý:
Khoa Địa lí

Xem chi tiết

Đỗ Đăng Khoa
- Kỹ sư

Đỗ Đăng Khoa
- Kỹ sư

Ngành đào tạo:
Giảng viên

Chuyên ngành đào tạo:
Hệ thống thông tin

Đơn vị quản lý:
Khoa Địa lí

Xem chi tiết

Tống Tạ Thúy
- Kỹ sư thực hành

Tống Tạ Thúy
- Kỹ sư thực hành

Ngành đào tạo:
Giảng viên

Chuyên ngành đào tạo:
Kiểm thử

Đơn vị quản lý:
Khoa Công nghệ Thông tin

Xem chi tiết