Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học 10 Kết quả

Đỗ Đăng Khoa
- Kỹ sư

Đỗ Đăng Khoa
- Kỹ sư

Ngành đào tạo:
Giảng viên

Chuyên ngành đào tạo:
Hệ thống thông tin

Đơn vị quản lý:
Khoa Địa lí

Xem chi tiết

Lưu Thị Vũ
- Kỹ sư thực hành

Lưu Thị Vũ
- Kỹ sư thực hành

Ngành đào tạo:
Giảng viên chính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Khoa Giáo dục Chính trị

Xem chi tiết

Đoàn Trung Hiếu
- Thạc sĩ

Đoàn Trung Hiếu
- Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Giảng viên cao cấp

Chuyên ngành đào tạo:
Mạng máy tính

Đơn vị quản lý:
Khoa Giáo dục Đặc biệt

Xem chi tiết

Tống Tạ Thúy
- Kỹ sư thực hành

Tống Tạ Thúy
- Kỹ sư thực hành

Ngành đào tạo:
Giảng viên

Chuyên ngành đào tạo:
Kiểm thử

Đơn vị quản lý:
Khoa Công nghệ Thông tin

Xem chi tiết