Dữ liệu Phát minh giải pháp

Phát minh giải pháp 6 / 9 Kết quả

H20-PM-2019

Mô hình chưng cất nước sạch từ không khí

Người tham gia: Admin 01, Hồ Kim Bá (Chủ sở hữu), Đỗ Đăng Khoa
Năm công bố : 02/04/2017 12:00:00 SA
Quốc gia cấp: Việt Nam

PM-Grab1029

Phát triển dịch vụ xe ôm công nghệ

Người tham gia: Bùi Thị Minh Thiên (Chủ sở hữu)
Năm công bố : 03/02/2018 12:00:00 SA
Quốc gia cấp: Việt Nam

PM-GD-2801

Bảng thông minh trẻ tự học lớp 1a

Người tham gia: Hồ Kim Bá (Chủ sở hữu)
Năm công bố : 03/08/2022 12:00:00 SA
Quốc gia cấp: Việt Nam

PM-YTE-1023

Kính từ nhận thân nhiệt

Người tham gia: Phạm Trọng Hiền (Chủ sở hữu)
Năm công bố : 12/12/2019 12:00:00 SA
Quốc gia cấp: Thái Lan

Auto-BOT-023

Robot bán hàng tự động

Người tham gia: Đỗ Đăng Khoa (Chủ sở hữu), Lưu Thị Vũ
Năm công bố : 12/12/2019 12:00:00 SA
Quốc gia cấp: Nhật Bản