Dữ liệu Sách Giáo Trình

Dữ liệu Sách và Giáo Trình 6 / 13 Kết quả

978-604-974-087-9

Giáo trình Thực hành Sinh lý thực vật

Nhà xuất bản: NXB ĐH Sư Phạm TpHCM
Thể loại : Sách chuyên khảo
Lĩnh vực : TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Người tham gia: Admin 01 (Chủ biên), Hồ Kim Bá, Phạm Trọng Hiền

BTG/ÐN-2019

Cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha tại Đà Nẵng (1858-1860)

Nhà xuất bản: NXB Kim Đồng
Thể loại : Sách chuyên khảo
Lĩnh vực : LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Người tham gia: Admin 01 (Chủ biên)

9786047360727

Giúp em học tốt Tiếng Anh 4

Nhà xuất bản: NXB ĐH Sư Phạm TpHCM
Thể loại : Sách tham khảo
Lĩnh vực : KHOA HỌC GIÁO DỤC
Người tham gia: Admin 01 (Chủ biên)

ISBA-124

Văn học Nga thế kỷ XIX

Nhà xuất bản: NXB Hoa Học Trò
Thể loại : Sách chuyên khảo
Lĩnh vực : LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Người tham gia: Admin 01, Phạm Thị Hải Yến 123 (Chủ biên)

NoA20Hj

Hướng dẫn quy trình, thao tác PCR

Nhà xuất bản: NXB ĐH Sư Phạm TpHCM
Thể loại : Sách chuyên khảo
Lĩnh vực : TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Người tham gia: Kim Hoàng Lộc (Chủ biên), Phạm Thị Hải Yến 123, Kim Hoàng Lộc, Bùi Thị Minh Thiên, Hồ Kim Bá, Phạm Trọng Hiền, Đỗ Đăng Khoa

KHKT-T20

Giáo trình Mạch điện tử

Nhà xuất bản: NXB ĐH Sư Phạm TpHCM
Thể loại : Giáo trình
Lĩnh vực : KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Người tham gia: Bùi Thị Minh Thiên (Chủ biên), Bùi Thị Minh Thiên, Hồ Kim Bá