Dữ liệu Sách Giáo Trình

Dữ liệu Sách và Giáo Trình 12 / 13 Kết quả

22-677-9

Trồng trọt đại cương

Nhà xuất bản: NXB ĐH Sư Phạm TpHCM
Thể loại : Sách tham khảo
Lĩnh vực : TRỒNG TRỌT
Người tham gia: Phạm Thị Hải Yến 123 (Chủ biên)

978-604

Giáo trình Tham Vấn Tâm lý

Nhà xuất bản: NXB Kim Đồng
Thể loại : Loại khác
Lĩnh vực : KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Người tham gia: Đoàn Trung Hiếu (Chủ biên)

978-604

Rèn luyện kỹ năng tự nhận thức cho trẻ em

Nhà xuất bản: NXB ĐH Sư Phạm TpHCM
Thể loại : Loại khác
Lĩnh vực : ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Người tham gia: Bùi Thị Minh Thiên (Chủ biên)

80-3456-6

Dạy học theo dự án ở trường Mầm non

Nhà xuất bản: NXB Kim Đồng
Thể loại : Giáo trình
Lĩnh vực : KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Người tham gia: Phạm Thị Hải Yến 123 (Chủ biên), Admin 01

9783319699943

Springer Book chapter.Confucian values as challeng

Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên
Thể loại : Loại khác
Lĩnh vực : KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Người tham gia: Phạm Thị Hải Yến 123 (Chủ biên), Bùi Thị Minh Thiên

SACH

SACH

Nhà xuất bản: NXB ĐH Sư Phạm TpHCM
Thể loại : Sách chuyên khảo
Lĩnh vực : TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Người tham gia: Admin 01 (Chủ biên)