Dữ liệu Sách Giáo Trình

Dữ liệu Sách và Giáo Trình 13 / 13 Kết quả

SAch1

SAch1

Nhà xuất bản: NXB ĐH Sư Phạm TpHCM
Thể loại : Sách chuyên khảo
Lĩnh vực : TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Người tham gia: Admin 01 (Chủ biên), Phạm Trọng Hiền, Lưu Thị Vũ